Ενας ελκυστικός και σταθερός προορισμός


Η Κυπριακή Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες προκλήσεις που αναφύονται από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, την παγκοσμιοποίηση και την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση, προωθεί συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες που θα εδραιώσουν ακόμα περισσότερο την Κύπρο ως ένα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.
 
Για τη μείωση της γραφειοκρατίας, ένας αριθμός ενεργειών προωθούνται, στα πλαίσια της «Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου». Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες σχετικά με την απομάκρυνση ρυθμιστικών εμποδίων για την ίδρυση εταιρειών. Ακόμη, η Κυβέρνηση προτίθεται να διατηρήσει το καθεστώς χαμηλής φορολογίας και να επεκτείνει τις συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας με περισσότερες χώρες. Η ίδρυση του «Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων» από το 2007 έχει συμβάλει δυναμικά και με ευελιξία στην αποτελεσματική προώθηση της Κύπρου ως ένα διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κέντρο, καθώς και στη διείσδυση ξένων επενδύσεων σε στοχευμένους τομείς. Με την πρόσφατη δε εγκατάσταση του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης απλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι διαδικασίες για ξένους επενδυτές που θέλουν να δημιουργήσουν εταιρεία στην Κύπρο.

 Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του νησιού σε ένα σημαντικό διεθνές επιχειρηματικό και ναυτιλιακό κέντρο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 • Κράτος Μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης
 • Στρατηγική τοποθεσία για επιχειρηματικές δραστηριότητες στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής
 • Διάθεση ενός εύρους χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών σε επίπεδα διεθνούς ποιότητας – νομικές, φορολογικές, λογιστικές, επενδυτικές και μεσιτικές υπηρεσίες
 • Μοντέρνο και ανεπτυγμένο τραπεζικό σύστημα για όλες τις χρηματοοικονομικές ανάγκες
 • Ενεργό Χρηματιστήριο και ισχυρή Επιτροπή Κεφαλαιαγορά
 • Μακροοικονομική σταθερότητα και απόδοση
 • Ανθρώπινο δυναμικό ψηλού μορφωτικού επιπέδου, προσοντούχο και πολύγλωσσο
 • Σταθερό και ευχάριστο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνοδευόμενο από απλές διοικητικές διαδικασίες
 • Χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων
 • Προηγμένο δίκτυο μεταφορών και επικοινωνιών  Διεθνούς φήμης ναυτιλιακό κέντρο
 • Αξιοζήλευτη ποιότητα ζωή
 • Αποτελεσματικό, μοντέρνο και απλό φορολογικό σύστημα, βασισμένο σε χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές (ανάμεσα στους χαμηλότερους στην Ευρώπη)
 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
 
 
 
 

Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές, φρέσκες ιδέες με προσωπική προσέγγιση όλο το 24ωρο, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, με σαφείς απαντήσεις  σε προβλήματα και πρόβλεψη των εξελίξεων προτού αυτές προκύψουν

Επικοινωνία

16, Άννης Κομνηνής, P.O.Box 21480, 1060, Λευκωσία, Κύπρος info@aggeorghiou.com.cy
Tel:+357-22769100
Fax:+357-22769101
 

Δες τε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα