Ναυτιλιακά


Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων βρίσκεται η Κύπρος, η οποία αναγνώρισε την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σπουδαιότητα της ναυτιλίας από πολύ νωρίς, από το 1963. Από τότε μέχρι και σήμερα, οι διαδοχικές κυβερνήσεις, με την εφαρμογή σωστής πολιτικής, κατάφεραν να αναπτύξουν το νησί σε ένα πλήρως ανεπτυγμένο ναυτιλιακό κέντρο που συνδυάζει μια ποιοτική σημαία και μια εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία που είναι ευρέως γνωστή για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της και τα επίπεδα ασφάλειας.
 
Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και πολυσύνθετους τομείς που υπάγονται κάτω από το ευρύ φάσμα των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών κα Έργων. Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας συστάθηκε και λειτουργεί από το 1977 σαν μια ξεχωριστή οντότητα εντός του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν: νηολογήσεις πλοίων, διαχείριση και εφαρμογή της περί Εμπορικής Ναυτιλίας νομοθεσίας, έλεγχος πλοίων και εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, επιτήρηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Κύπρο και ενημέρωση συστημάτων πληροφόρησης, παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών πάνω στα κυπριακά πλοία, εκπαίδευση ναυτικών και έκδοση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας, έλεγχος παράκτιων επιβατηγών πλοίων και μικρών σκαφών, διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων, συνεχής εκσυγχρονισμός της περί εμπορικής ναυτιλίας νομοθεσίας και εναρμόνιση της με τη νομοθεσία της ΕΕ, συντονισμός στο κυπριακό περιβάλλον της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ, διαχείριση του σχεδίου κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και ειδικότερα του Συστήματος Φόρου Χωρητικότητας και προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς Νηολογίου και βάσης διεθνών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.
Η κυπριακή σημαία είναι μια σημαία κύρους και αξιοπιστίας και προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό πλεονεκτημάτων στους πλοιοκτήτες που εγγράφουν τα πλοία τους στο κυπριακό νηολόγιο όπως:
Ευρωπαϊκή σημαία που είναι ταξινομημένη στις Λευκές Λίστες των Μνημονίων Συνεννόησης του Τόκυο και του Παρισιού και εξαιρείται από τη Λίστα Προτεραιότητας Ελέγχου της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ με αποτέλεσμα τη μείωση της συχνότητας των επιθεωρήσεων των πλοίων και λιγότερες καθυστερήσεις στα λιμάνια των Μνημονίων όπως και στα λιμάνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Ναυτιλιακά γραφεία σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Ρόττερνταμ, Πειραιά, Βρυξέλλες και Αμβούργο, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα κυπριακά πλοία
Διμερείς Συμφωνίες συνεργασίας σε θέματα εμπορικής ναυτιλίας με 23 χώρες, μέσω των οποίων τα κυπριακά πλοία τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης στα λιμάνια των χωρών αυτών. Οι συμφωνίες με τις χώρες που παραδοσιακά παρέχουν ναυτεργατικό δυναμικό, προνοούν για συγκεκριμένους όρους εργασίας και επίλυση εργατικών διαφορών. Αυτό είναι πλεονέκτημα τόσο για τους πλοιοκτήτες όσο και για τους ναυτικούς. Γρήγορη και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή.
 
Οικονομικά πλεονεκτήματα:

- Το καινούριο φορολογικό σύστημα Φόρου Χωρητικότητας το οποίο επεκτείνει τα πλεονεκτήματα που ισχύουν για τους πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων και στους διαχειριστές πλοίων, στους πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων και στους ναυλωτές.
- Μη επιβολή φόρου στα κέρδη από τη λειτουργία ή διαχείριση πλοίου εγγεγραμμένου στο Κυπριακό Νηολόγιο, ούτε στα μερίσματα που προέρχονται από πλοιοκτήτρια εταιρεία, ούτε και στα κεφαλαιουχικά κέρδη από πώληση πλοίου
- Μη επιβολή φόρου εισοδήματος στις απολαβές των ναυτικών
- Χαμηλά τέλη εγγραφής πλοίων
- Ευνοϊκό σύστημα Φόρου Χωρητικότητας βάσει της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου
- Μη επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε πράξεις υποθήκης ή σε άλλες εξασφαλίσεις
- Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με 43 χώρες
- Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωζώνης
- Πλήρης προστασία χρηματοδοτών και ενυπόθηκων δανειστών
- Χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας εταιρειών
Η Κύπρος είναι σήμερα ένα πλήρως ανεπτυγμένο ναυτιλιακό κέντρο που συνδυάζει μια ναυτιλιακή σημαία κύρους και αξιοπιστίας και μια εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία φημισμένη για τις άριστης ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει, όπως και για τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Η Κύπρος είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης παγκοσμίως. Ένας μεγάλος αριθμός πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών έχουν εγκατασταθεί στο νησί, οι οποίες διαχειρίζονται μεγάλο ποσοστό του κυπριακού εμπορικού στόλου, όπως επίσης και πολύ μεγάλο αριθμό πλοίων αλλοδαπής σημαίας. Το 87% των εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ελέγχονται από Κυπριακά και Ευρωπαϊκά συμφέροντα. Σε αυτές εργοδοτούνται περίπου 40.000 ναυτικοί από τους οποίους 5.000 είναι Ευρωπαίοι. Επίσης πολλές από τις εταιρείες αυτές συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες του είδους τους παγκόσμια.
Το Κυπριακό Νηολόγιο βρίσκεται σήμερα στη 10η θέση των μεγαλύτερων εμπορικών στόλων παγκοσμίως και στην 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ναυτιλιακή πολιτική της κυβέρνησης έχει καθιερωθεί στη βάση τριών πυλώνων ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Η διατήρηση ποιοτικού στόλου και η αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών επιπέδων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, είναι η θεμέλια βάση πάνω στην οποία η Κύπρος χτίζει τη φήμη της ως μια σημαντική ναυτιλιακή σημαία και ως βάση διεθνών εργασιών.Το καινούριο Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα για τη ναυτιλία έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Μαρτίου 2010 και είναι συμβατό με τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Ο νέος αυτός νόμος, που τιτλοφορείται ως «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2010» έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010.  
Στόχος του νόμου ήταν να εναρμονιστούν με το κοινοτικό κεκτημένο τα δύο προηγούμενα κυπριακά σχέδια κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της ναυτιλίας, δηλαδή της φορολογικής ελάφρυνσης για τους πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων (σε ισχύ από το 1963) και για τις πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο (σε ισχύ από το 1999). Ταυτόχρονα, ο νόμος εισάγει δύο άλλα Σχέδια κρατικών ενισχύσεων, και αυτά πλήρως εναρμονισμένα με το κοινοτικό κεκτημένο: ένα για τους πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων και ένα για τους ναυλωτές πλοίων.
Το νέο φορολογικό σύστημα είναι διαθέσιμο σε κάθε πλοιοκτήτη, ναυλωτή ή πλοιοδιαχειριστή που έχει στην ιδιοκτησία του, ναυλώνει ή διαχειρίζεται επιλέξιμο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Όσοι συμμετέχουν στο Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας εξαιρούνται από την πληρωμή Φόρου Εισοδήματος και πληρώνουν φόρο χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται βάσει της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου ανάλογα με ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών μεγέθους και συντελεστών φόρου, τα οποία αναφέρονται στην νομοθεσία.
Το καινούριο φορολογικό σύστημα εξασφαλίζει ένα κλίμα οικονομικής σταθερότητας μακροπρόθεσμα για την κυπριακή ναυτιλία. Το γεγονός αυτό δίνει ώθηση σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή βιομηχανία του νησιού και δημιουργεί μεγάλες προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη. Το Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και αναμένεται να βελτιώσει την ήδη ισχυρή θέση της χώρας στον κόσμο της ναυτιλίας. Επίσης θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Κύπρου ως Διεθνούς Νηολογίου και ποιοτικού ναυτιλιακού κέντρου.
Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια σειρά μέτρων ούτως ώστε να διατηρήσει τα υψηλά επίπεδα ασφαλείας του κυπριακού εμπορικού στόλου και να ελαχιστοποιήσει τα ναυτικά ατυχήματα. Έχουν τεθεί όρια ηλικίας για την εγγραφή συγκεκριμένων κατηγοριών πλοίων και πρέπει να πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις κατά την εγγραφή των πλοίων. Επιπλέον, έχει συσταθεί ένα δίκτυο ανεξάρτητων επιθεωρητών για να παρέχεται επαρκής κάλυψη επιθεωρήσεων ανά το παγκόσμιο. Η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αυτών, έδωσε την δυνατότητα στην Κύπρο να πετύχει και να διατηρήσει την συμπερίληψη της στις Λευκή Λίστα τόσο του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων για τον Έλεγχο Κράτους Λιμένα, όσο και του Μνημονίου του Τόκυο και επίσης να αφαιρεθεί από τη Λίστα Προτεραιότητας Ελέγχου της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.
Η ανησυχία της ναυτιλιακής βιομηχανίας και της κοινωνίας των ναυτικών αυξάνεται συνεχώς λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων των πειρατών σε διεθνή ύδατα. Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας έχει εκδώσει εγκυκλίους όπου παρέχονται συστάσεις στα πλοία για το πώς να αποφύγουν, όσο είναι δυνατό, τις επιθέσεις των πειρατών. Ενόψει όμως της συνεχιζόμενης επιδείνωσης της κατάστασης, καινούρια νομοθεσία έχει ετοιμαστεί η οποία ρυθμίζει μεταξύ άλλων και τη χρήση ένοπλων φρουρών στα Κυπριακά Πλοία σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Το νομοσχέδιο έχει ήδη περάσει από τον έλεγχο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και αναμένεται να ψηφιστεί σε νόμο σύντομα.
Η Κυπριακή Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών στα κυπριακά πλοία, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις.
Την ίδια στιγμή έχει αναληφθεί δράση για τη συνεχή βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής, των διαθέσιμων κινήτρων για κάτοικους και μη, και της εδραίωσης της διεθνούς φήμης της Κυπριακής Σημαίας ως σημαίας προόδου.
Η Κύπρος είναι σήμερα ενεργό μέλος σε όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς που ρυθμίζουν τη ναυτιλία, όπως τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιπρόσωποι του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας έχουν εκλεγεί σε σημαντικές θέσεις των Οργανισμών αυτών. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τον εξέχοντα ρόλο της Κύπρου στη παγκόσμια ναυτιλία. Η παρουσία της Κύπρου σε αυτά τα Διεθνή Ναυτιλιακά φόρα ενδυναμώνει την οντότητα και την εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ίδια στιγμή διασφαλίζει ότι η Κύπρος διατηρεί τη δυνατή της φωνή διεθνώς.
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές, φρέσκες ιδέες με προσωπική προσέγγιση όλο το 24ωρο, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, με σαφείς απαντήσεις  σε προβλήματα και πρόβλεψη των εξελίξεων προτού αυτές προκύψουν

Επικοινωνία

16, Άννης Κομνηνής, P.O.Box 21480, 1060, Λευκωσία, Κύπρος info@aggeorghiou.com.cy
Tel:+357-22769100
Fax:+357-22769101
 

Δες τε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα