Γιατί να ανοίξετε εταιρεία στην ΚύπροΓιατί να δραστηριοποιηθεί μία εταιρεία στην Κύπρο;

Η ασφαλής και υγιής επιλογή

Το σύστημα φορολογίας στην Κύπρο

Η Κύπρος έχει ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά καθεστώτα. Εκτός του ότι είναι πλήρως συμβατό με την Ε.Ε. και διεθνείς κανονισμούς, το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο είναι παγκόσμια αναγνωρισμένο και αυτό αποδίδεται ανάμεσα σε άλλα και στο  μεγάλο δίκτυο συμφωνιών διπλής φορολογίας που διατηρεί με πάνω από 50 χώρες. Επιπλέον, η σχέση που έχει η Κύπρος με τον  ΟΟΣΑ εγγυάται την προσήλωσή της στα διεθνώς συμπεφωνημένα φορολογικά πρότυπα. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το γεγονός ότι η εταιρική φορολογία στην Κύπρο βρίσκεται στον  ευνοϊκό κατ 'αποκοπή συντελεστή του 12,5%, που είναι από τους χαμηλότερους στην Ε.Ε. Επίσης, υπάρχουν σημαντικά φορολογικά οφέλη για πνευματική ιδιοκτησία, (intellectual property), δικαιώματα (royalties), μερίσματα (dividends) , τόκους (interests)  και πολλά άλλα, τα οποία επιτρέπουν στους ξένους επενδυτές να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις υπεράκτιες επιχειρήσεις τους.

Οι ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι ιδανικές για το φορολογικό καθεστώς της  Κύπρος και περιλαμβάνουν:

  • Εταιρείες χαρτοφυλακίου
  • Εταιρείες Οικονομικής φύσης
  • Εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων
  • Επενδυτικά Ταμεία
  • Trading /value- chain-transformation companies

Ο Κυπριακός εταιρικός φόρος εισοδήματος, βρίσκεται στο ανταγωνιστικό συντελεστή του 12,5%. Αυτή είναι η κύρια φορολογία που εφαρμόζεται στο εισόδημα της εταιρείας με φορολογική έδρα την Κύπρο.

Κύρια Σημεία:

  • Τα μερίσματα εξωτερικού απαλλάσσονται από τον φόρο κάτω από  προϋποθέσεις.
  • Διαθέσεις μετοχών και άλλων τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις (όπως εταιρικά ομόλογα) απαλλάσσονται από το φόρο εφ’όσον η εταιρεία που μεταβιβάζεται δεν κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.
  • Σε γενικές γραμμές δεν παρακρατείται φόρος επί των πληρωμών από Κύπρο.
  • Κέρδη μιας ξένης εταιρείας με μόνιμη εγκατάσταση (PE) απαλλάσσονται από τη φορολογία στην Κύπρο, κάτω από απλές προϋποθέσεις.
  • Το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου όσο αφορά τα πνευματικά δικαιώματα (IP) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού χαμηλού φορολογικού συντελεστή  της τάξης των 2,5% ή ακόμη χαμηλότερα.

12,5 %

Η Κύπρος διατηρεί ανταγωνιστικό εταιρικό φορολογικό συντελεστή του 12,5% που είναι από τους χαμηλότερους μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Μερίσματα

Τα μερίσματα εξωτερικού γενικά απαλλάσσονται από το φόρο στη Κύπρο, όταν λαμβάνονται από εταιρείες με φορολογική έδρα στην Κύπρο

53

Η Κύπρος διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών διπλής φορολογίας με πάνω από 53 χώρες

 

Κυπριακό Νομικό Σύστημα

Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος της Ευρωζώνης. Η Κύπρος είναι μια ανεξάρτητη, κυρίαρχη Δημοκρατία με προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης και ένα γραπτό σύνταγμα που να διασφαλίζει το κράτος δικαίου, την πολιτική σταθερότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ιδιοκτησία της περιουσίας. Η Κύπρος είναι μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΔΝΤ, των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΠΟΕ και έχει υπογράψει πολλές διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Η Κυπριακή νομοθεσία είναι πλήρως συμβατή με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται  πλήρως στην τοπική νομοθεσία και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν άμεση ισχύ και εφαρμογή  στην Κύπρο.

Ζητήματα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Πλαίσιο Αναφοράς για Κυπριακές οντότητες

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( "ΕΕ ΔΠΧΠ") αποτελούν τοπικές Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές  (GAAP) στην Κύπρο και αποτελούν επίσης τη βάση για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος για όλες τις οντότητες φορολογικούς κάτοικους Κύπρου. Ως εκ τούτου, οι εγγεγραμμένες στην Κύπρο εταιρείες θα πρέπει μόνο να διατηρούν μία σειρά οικονομικών πληροφοριών για σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς και φορολογίας, που να βασίζονται σε ένα πλαίσιο αναφοράς ευρέως αποδεκτό από επενδυτές, χρηματοδότες και αναλυτές ανά το παγκόσμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας


Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές, φρέσκες ιδέες με προσωπική προσέγγιση όλο το 24ωρο, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, με σαφείς απαντήσεις  σε προβλήματα και πρόβλεψη των εξελίξεων προτού αυτές προκύψουν

Επικοινωνία

16, Άννης Κομνηνής, P.O.Box 21480, 1060, Λευκωσία, Κύπρος info@aggeorghiou.com.cy
Tel:+357-22769100
Fax:+357-22769101
 

Δες τε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα