Λογιστικές Υπηρεσίες

 

Η  Α.Γ.Γεωργίου Λτδ παρέχει μια σειρά ολοκληρωμένης παροχής λογιστικών υπηρεσιών από μία ομάδα επαγγελματιών λογιστών  οι οποία ομάδα ακολουθεί πιστά διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα, πιο κάτω αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις λογιστικές υπηρεσίες
  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων.
  • Ετοιμασία καταστάσεων Χρεωστών.
  • Συμφιλίωση πιστωτών με τις καταστάσεις λογαριασμών των.
  • Συμφιλίωση μηνιαίων τραπεζιτικών λογαριασμών .
  • Προετοιμασία προϋπολογισμών και παραγωγή εκθέσεων για την αξιολόγηση της πραγματικής απόδοσης σε σλυγκριση με τους προυπολογισμούς
  • έκδοση τιμολογίων
  • Ετοιμασία διευθυντικών λογαριασμών σε  μηνιαία/τριμηνιαία/ ετήσια βάση
  • Ετοιμασία προϋπολογισμών για σκοπούς κέρδοζημιών ώς επίσης και ταμειακών ροών
  • Συμβουλές και στήριξη για το στήσιμο λογισμικών προγραμμάτων στον χώρο εργασίας σας
  • Εκπαίδευση προσωπικού για τήρηση λογιστικών βιβλίων
 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ  επικοινωνήστε μαζί μας
 

Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές, φρέσκες ιδέες με προσωπική προσέγγιση όλο το 24ωρο, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, με σαφείς απαντήσεις  σε προβλήματα και πρόβλεψη των εξελίξεων προτού αυτές προκύψουν

Επικοινωνία

16, Άννης Κομνηνής, P.O.Box 21480, 1060, Λευκωσία, Κύπρος info@aggeorghiou.com.cy
Tel:+357-22769100
Fax:+357-22769101
 

Δες τε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα