Ελεγχος και αξιοπιστίαΠρότερος σκοπός της Εταιρείας μας είναι να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου υψηλής ποιότητας.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της λεπτομερούς γνώσης των δραστηριοτήτων του πελάτη μας σε συνδυασμό με την εμπειρία, την τεχνογνωσία, και την εμπειρία από τη νομοθεσία των ΔΠΧΑ. Η διοίκηση και το προσωπικό συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της ανάθεσης εργασίας, ενός πελάτη δημιουργώντας μια σχέση συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης του πελάτη και της ομάδας ελέγχου, Όλα τα οποία στη συνέχεια προσδίδουν αξία στην επιχείρηση των πελατών μας.

Η μεθοδολογία ελέγχου των εταιρειών μας, στοχεύει στην παροχή της υψηλότερης δυνατής αξίας στους πελάτες μας και παράλληλα προσφέρει συμβουλές και συστάσεις για τη βελτίωση των συνολικών εσωτερικών ελέγχων και της αποτελεσματικότητας των εργασιών των .

Η προσέγγιση των ελεγκτικών διαδικασιών   του οίκου μας  εφαρμόζεται από το Τμήμα Ελέγχου και Διασφάλισης μας, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις προσωπικές περιστάσεις του πελάτη, όπως το μέγεθος, ο τομέας της βιομηχανίας στον οποίο δραστηριοποιείται, οι προετοιμασίες του  και το νομικό του καθεστώς.

Η μεθοδολογία μας από το στάδιο του αρχικού προγραμματισμού του ελέγχου έως τη συμπλήρωση μιας ελεγκτικής δέσμευσης διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τις διεθνώς εφαρμοζόμενες ελεγκτικές πρακτικές και διαδικασίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές, φρέσκες ιδέες με προσωπική προσέγγιση όλο το 24ωρο, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, με σαφείς απαντήσεις  σε προβλήματα και πρόβλεψη των εξελίξεων προτού αυτές προκύψουν

Επικοινωνία

16, Άννης Κομνηνής, P.O.Box 21480, 1060, Λευκωσία, Κύπρος info@aggeorghiou.com.cy
Tel:+357-22769100
Fax:+357-22769101
 

Δες τε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα