Έλεγχος


Η εταιρία μας Α.Γ.Γεωργίου Λτδ ανταποκρίνεται με επιτυχία  στις σημερινές προκλήσεις ελεγκτικών διαδικασιών μέσω μιας επαγγελματικής ομάδας εμπειρογνωμόνων και προσαρμοσμένων υπηρεσιών.
Οι εταιρείες υποχρεούνται να καταρτίζουν τις νόμιμες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την εδραίωση της αξιοπιστίας και την οικοδόμηση της φήμης των εταιρειών – τα οποία είναι σημαντικά πλεονεκτήματα σε μια παγκόσμια οικονομία που υπονομεύονται από επιχειρηματικά σκάνδαλα σε πολλές ηπείρους.
Οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν με επιτυχία ζητήματα  ελεγκτικών διαδικασιών  βελτιώνουν την ποιότητα της χρηματοοικονομικής τους αναφοράς και  κερδίζουν αξιοπιστία σε διεθνές επίπεδο με κύριες πηγές κεφαλαίου.
Ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε παρατίθενται παρακάτω:
 • Νόμιμοι έλεγχοι - (ISA)
 • ξειδικευμένοι έλεγχοι
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Έλεγχος συστημάτων και αξιολόγηση εσωτερικών ελέγχων
 • Έλεγχοι των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 • Αξιολογήσεις αξιοπιστίας
 • Εκθέσεις Ανεξάρτητων Λογιστών
 • Αξιοπιστία και ακεραιότητα των οικονομικών και επιχειρησιακών πληροφοριών
 • Υπηρεσίες Due Diligence
 • Διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων
 • Συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις συμβάσεις
Οι πελάτες μας ελέγχου περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων, σε πολλές βιομηχανίες.
Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια  αποτελεσματική υπηρεσία που προσθέτει αξία και αξιοπιστία στην επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
 
 
 

Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές, φρέσκες ιδέες με προσωπική προσέγγιση όλο το 24ωρο, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, με σαφείς απαντήσεις  σε προβλήματα και πρόβλεψη των εξελίξεων προτού αυτές προκύψουν

Επικοινωνία

16, Άννης Κομνηνής, P.O.Box 21480, 1060, Λευκωσία, Κύπρος info@aggeorghiou.com.cy
Tel:+357-22769100
Fax:+357-22769101
 

Δες τε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα