Φόρος Κεφαλαιουχικών κερδών

Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται με συντελεστή 20% επί των κερδών από τη διάθεση ακινήτων που βρίσκονται στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων κερδών από τη διάθεση μετοχών σε εταιρείες που κατέχουν το ακίνητο αυτό, εξαιρουμένων των μετοχών που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο.

Το κέρδος που προκύπτει μετά την αφαίρεση από την τιμή πώλησης της αξίας του ακινήτου την 1η Ιανουαρίου 1980 ή του κόστους απόκτησης του, εάν η γη αγοράστηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 1980, όπως προσαρμόστηκε με τον δείκτη κόστους ζωής, φορολογείται με συντελεστή 20 %. Το κέρδος μειώνεται περαιτέρω από άλλες άμεσες δαπάνες.

Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε στο νόμο την ακόλουθη πρόταση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Ιουλίου 2015:

« Με την επιφύλαξη των όρων, η γη καθώς και η γη με κτίρια που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο 16 Ιουλίου 2015 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 θα απαλλάσσονται από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών μετά τη διάθεσή της »

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές, φρέσκες ιδέες με προσωπική προσέγγιση όλο το 24ωρο, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, με σαφείς απαντήσεις  σε προβλήματα και πρόβλεψη των εξελίξεων προτού αυτές προκύψουν

Επικοινωνία

16, Άννης Κομνηνής, P.O.Box 21480, 1060, Λευκωσία, Κύπρος info@aggeorghiou.com.cy
Tel:+357-22769100
Fax:+357-22769101
 

Δες τε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα