Φορολογία Εταιρειών

 

Είναι ο Φόρος που πηγάζει από εισοδήματα τόσο από πηγές εντός όσο και εκτός Κύπρου. Μια εταιρεία που δεν έχει φορολογική κατοικία στην Κύπρο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος που προέρχεται μόνο από πηγές εντός της Κύπρου.

Ο φόρος εταιρειών ο οποίος εχει συντελεστή 12,5% επιβάλλεται σε όλες τις εταιρείες που φορολογούνται στην Κύπρο για το έτος 2013 και μετά (φορολογικός συντελεστής 10% για τα έτη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012).

Οι ξένες καταβληθείσες φορολογίες μπορούν να πιστωθούν έναντι της φορολογικής οφειλής εταιρειών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σύμβασης διπλής φορολογίας με την ξένη χώρα.
Η φορολογική ζημία που προκύπτει κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους και η οποία δεν μπορεί να συμψηφιστεί με άλλα έσοδα μεταφέρεται υπό όρους και συμψηφίζεται με τα κέρδη της επόμενης πενταετίας.

Υπάρχουν ορισμένοι τύποι εισοδήματος που απαλλάσσονται για φορολογικούς σκοπούς και επιδόματα και μειώσεις που ενδέχεται να μειώσουν τον εταιρικό σας φόρο.
Οι κύριες εξαιρέσεις είναι οι εξής:
  • Μερίσματα *
  • Κέρδη από την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων(securities), συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς μεριδίων ή άλλων συμμετοχών σε συλλογικό επενδυτικό σχήμα ανοικτού ή κλειστού τύπου
  • Τόκοι που δεν προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες ή συνδέονται στενά με τις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας **
  • Κέρδη μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό, υπό ορισμένες προϋποθέσεις
  • ΣημειώσειςΤο εισόδημα από μερίσματα μπορεί να υπόκειται σε ειδική εισφορά για την άμυνα.
  • Το εισόδημα από συλλογικές επένδυσεις θεωρείται ότι προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες ή - συνδέεται στενά με τις συνήθεις δραστηριότητες του Συστήματος.
  • Το εισόδημα από ενοίκια υπόκειται σε ειδική αμυντική εισφορά.

Σημειώσεις

-Το εισόδημα από μερίσματα μπορεί να υπόκειται σε ειδική εισφορά για την άμυνα.

-Το εισόδημα από συλλογικές επένδυσεις θεωρείται ότι προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες ή  συνδέεται στενά με τις συνήθεις δραστηριότητες του Συστήματος.

-Το εισόδημα από ενοίκια υπόκειται σε ειδική αμυντική εισφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 
επικοινωνήστε μαζί μαςΟ Στόχος μας

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές, φρέσκες ιδέες με προσωπική προσέγγιση όλο το 24ωρο, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, με σαφείς απαντήσεις  σε προβλήματα και πρόβλεψη των εξελίξεων προτού αυτές προκύψουν

Επικοινωνία

16, Άννης Κομνηνής, P.O.Box 21480, 1060, Λευκωσία, Κύπρος info@aggeorghiou.com.cy
Tel:+357-22769100
Fax:+357-22769101
 

Δες τε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα