Διανομή Μερισμάτων

 

Λογιζόμενη διανομή μερισμάτων

Σύμφωνα με τους κανόνες της λογιζόμενης διανομής, Εταιρεία η οποία  εδρεύει στην Κύπρο θεωρείται ότι διανέμει ως μέρισμα το 70% των λογιστικών της  κερδών  δύο έτη από το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο τα κέρδη  δημιουργήθηκαν.
Η Λογιζόμενη  διανομή μερίσματος μειώνεται με πληρωμές πραγματικών μερισμάτων που έχουν ήδη καταβληθεί κατά τη διάρκεια των δύο ετών από τα κέρδη του αντίστοιχου έτους.
Ειδική εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται  στο βαθμό που οι τελικοί άμεσοι ή / και έμμεσοι μέτοχοι της εταιρείας είναι κάτοικοι Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές, φρέσκες ιδέες με προσωπική προσέγγιση όλο το 24ωρο, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, με σαφείς απαντήσεις  σε προβλήματα και πρόβλεψη των εξελίξεων προτού αυτές προκύψουν

Επικοινωνία

16, Άννης Κομνηνής, P.O.Box 21480, 1060, Λευκωσία, Κύπρος info@aggeorghiou.com.cy
Tel:+357-22769100
Fax:+357-22769101
 

Δες τε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα