Τέλη Μεταβίβασης Ακινήτου

 

Τα τέλη που χρεώνονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τον αγοραστή για τις μεταβιβάσεις ακινήτων με βάση την αγοραία αξία του ακινήτου έχουν 
ώς εξης:
Αγοριαία Αξίa Ποοσοτό τέλος Αθροιστικό τέλος
%
   Μέχρι 85,000 3 2,550 2,550
85,001-170,000 5 4,250 6,800
170,000 και άνω 8    
 
Για τις συμβάσεις πώλησης-αγοράς που πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας από τις 2 Δεκεμβρίου 2011 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, δεν θα καταβληθούν τέλη μεταβίβασης όταν το προς μεταβίβαση ακίνητο υπόκειται σε ΦΠΑ. Στην περίπτωση που το μεταβιβασθέν ακίνητο δεν υπόκειται στον ΦΠΑ, τότε θα δικαιούται απαλλαγής κατά 50% από τα ανωτέρω τέλη μεταβίβασης. *
Στην περίπτωση ακίνητης περιουσίας που μεταβιβάζεται σε οικογενειακή επιχείρηση, τα τέλη μεταβίβασης επιστρέφονται μετά από πέντε έτη αν το ακίνητο παραμένει στην εταιρεία και οι μέτοχοι παραμένουν οι ίδιοι.
Τα τέλη εγγραφής υποθηκών είναι 1% της τρέχουσας αγοραίας αξίας.
Σημειώσεις
* Υπό προϋποθέσεις

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
 

Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές, φρέσκες ιδέες με προσωπική προσέγγιση όλο το 24ωρο, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, με σαφείς απαντήσεις  σε προβλήματα και πρόβλεψη των εξελίξεων προτού αυτές προκύψουν

Επικοινωνία

16, Άννης Κομνηνής, P.O.Box 21480, 1060, Λευκωσία, Κύπρος info@aggeorghiou.com.cy
Tel:+357-22769100
Fax:+357-22769101
 

Δες τε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα