Υπηρεσία κοινωνικών ασφαλίσεων


Ε
ισφορές Κοινωνικών ασφαλίσεων
Εισφορές εργοδότη Εργοδοτούμενου Αυτοτελώς εργαζόμενου
% % %
Ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων 7,8 7,8 14,6
Ταμείο Πλεονάζων Προσωπικού 1.5    
Ταμείο Βιομηχανικής κατάρτισης 0.5    
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 2.0    
Ταμείο αδειών  8.0*    
 
Σημειώσεις:
• Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης περιορίζονται σε ένα μέγιστο ποσό που συνήθως αυξάνεται σε ετήσια βάση. Το ανώτατο ποσό που ισχύει για το 2014 είναι € 54.396 (για τους εβδομαδιαίους υπαλλήλους € 1.046 και για τους μηνιαίους υπαλλήλους € 4.533).
• Το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής υπολογίζεται επί των συνολικών αποδοχών και δεν έχει ανώτατο όριο. Το ταμείο απολύσεων, το ταμείο βιομηχανικής κατάρτισης, το ταμείο κοινωνικής συνοχής και το ετήσιο ταμείο διακοπών περιορίζονται στο ανώτατο επίπεδο όπως και στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
* Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές στο κεντρικό ταμείο διακοπών, εκτός εάν λάβει σχετική απαλλαγή. Το ποσοστό του 8% είναι η ελάχιστη συνεισφορά στο κεντρικό ταμείο αδειών

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
 
 

Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές, φρέσκες ιδέες με προσωπική προσέγγιση όλο το 24ωρο, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, με σαφείς απαντήσεις  σε προβλήματα και πρόβλεψη των εξελίξεων προτού αυτές προκύψουν

Επικοινωνία

16, Άννης Κομνηνής, P.O.Box 21480, 1060, Λευκωσία, Κύπρος info@aggeorghiou.com.cy
Tel:+357-22769100
Fax:+357-22769101
 

Δες τε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα